تبلیغات
هواداران پیام خراسان - پیام - سپیدرود رشت
هواداران پیام خراسان www.payamkhorasan.mihanblog.com

پیام - سپیدرود رشت

جمعه 11 بهمن 1392 17:29

نویسنده : مصطفى رحمتى
ارسال شده در: لیگ دسته دوم ، برنامه بازی ها و نتایج ،

هفته شانزدهم لیگ دسته دوم فوتبال کشور

چهارشنبه 16 بهمن ماه ، ساعت 14:00

پیام وحدت مشهد - سپیدرور رشت

ورزشگاه تختی مشهد

به امید پیروزى سبز پوشان خراسانى ...

هفته شانزدهم

چهارشنبه 16 بهمن

شهرداری جویبار-برق شیراز، ورزشگاه سراج‌کلا جویبار، بهمن شیراز پیام صنعت عامل ورزشگاه دستغیب شیراز

پیام وحدت مشهد-سپیدرود رشت، ورزشگاه تختی مشهد

شهرداری اراک-کارون اهواز، ورزشگاه 5مرداد اراک

کاسپین قزوین، گاز فجر جم بوشهر، ورزشگاه سردار آزادگان قزوین

هورداد رایان کرمان-خلخال دشت اردبیل، ورزشگاه شهرداری کرمان

این دیدارها ساعت 14 آغاز می‌شود

شهرداری لنگرود-صنعت ساری، ورزشگاه شهدای لنگرود

مس سونگون ورزقان-فولاد نوین اهواز، ورزشگاه تختی تبریز

این دیدارها ساعت 14 و 15 دقیقه آغاز می‌شود

صنعت نوین آبادان-شهرداری اردبیل، ورزشگاه پیروز آبادان

شهرداری دزفول-کارگربنه گز بوشهر، ورزشگاه مجدیان اهواز

ملی‌حفاری اهواز-اتکای گلستان، ورزشگاه اختصاصی نفت اهواز

پرسپولیس گناوه-میناب طیور هرمزگان، ورزشگاه سراجی گناوه

پنجشنبه 17 بهمن ماه

شهرداری تبریز- نفت امیدیه، ساعت 14 و 15 دقیقه ورزشگاه اختصاصی تبریز


هفته هفدهم

چهارشنبه 23 بهمن ماه

صنعت‌سازی-برق شیراز، ورزشگاه شهدای ساری

پیام صنعت آمل-سپیدرود رشت، ورزشگاه کارگران آمل

بهمن شیراز-ملی‌حفاری اهواز،‌ ورزشگاه دستغیب شیراز

اتکای گلستان-کاسپین قزوین، ورزشگاه شهدای گرگان

میناب طیور هرمزگان-شهرداری اراک، ورزشگاه شهرداری میناب

این دیدارها ساعت 14 آغاز می‌شود

شهرداری لنگرود-صنعت نفت‌نوین آبادان، ورزشگاه شهدای لنگرود

خلخال رشت اردبیل-شهرداری جویبار، ورزشگاه تختی خلخال

شهرداری اردبیل-شهرداری دزفول، ورزشگاه علی دایی اردبیل

ماشین‌سازی تبریز-هورداد رایان کرمان، ورزشگاه تختی تبریز

این دیدارها ساعت 14 و 15 دقیقه آغا زمی‌شود

کارگر بنه گز بوشهر-مس سونگون ورزقان، ورزشگاه شهدای اهواز

کارون اهواز - پیام وحدت مشهد، ورزشگاه تختی اهواز

گاز فجر جم بوشهر-شهرداری تبریز، ورزشگاه تختی جم

نفت امیدیه-پرسپولیس گناوه، ورزشگاه نفت یک امیدیه

این دیدارها 14 و 30 دقیقه آغاز می‌شود.


هفته هجدهم

چهارشنبه 30 بهمن ماه

پیام وحدت مشهد-میناب طیور هرمزگان، ورزشگاه تختی مشهد ساعت 14

برق شیراز -خلخال دشت اردبیل، ورزشگاه اختصاصی برق شیراز

شهرداری جویبار-ماشین‌سازی تبریز، ورزشگاه سراج‌کلای جویبار

هورداد رایان کرمان-فولاد نوین اهواز،‌ورزشگاه شهرداری کرمان

کاسپین قزوین - بهمن شیراز، ورزشگاه سردار آزادگان قزوین

شهرداری اراک- نفت امیدیه، ورزشگاه 5 مرداد اراک

این دیدارها ساعت 14 و 15 دقیقه آغاز می‌شود

مس سونگون ورزقان-شهرداری اردبیل، ورزشگاه تختی تبریز

سپید رود رشت-کارون اهواز ورزشگاه سردار جنگل رشت

شهرداری تبریز-اتکا گلستان، ورزشگاه اختصاصی شهرداری تبریز

این دیدارها ساعت 14 و 30 دقیقه آغاز می‌شود

صنعت نفت نوین آبادان-صنعت ساری، ورزشگاه پیروز آبادان

شهرداری دزفول-شهرداری لنگرود، ورزشگاه مجدیان دزفول

ملی‌حفاری اهواز-پیام صنعت آمل، ورزشگاه اختصاصی نفت اهواز

پرسپولیس گناوه-گاز فجر بوشهر ورزشگاه سراجی گناوه

این دیدارها ساعت 14و 45 دقیقه برگزار می‌شود


هفته نوزدهم

سه‌شنبه 6 اسفند

اتکای گلستان-پرسپولیس گناوه، ورزشگاه شهدای گرگان ساعت 14

صنعت ساری-خلخال دشت اردبیل، ورزشگاه شهدای ساری

پیام صنعت آمل-کارون اهواز ، ورزشگاه کارگران آمل

میناب طیور هرمزگان-سپید رود رشت، ورزشگاه شهرداری میناب

بهمن شیراز-شهرداری تبریز، ورزشگاه دستغیب شیراز

این دیدارها ساعت 14 و 15 دقیقه آغاز می‌شود

ماشین‌سازی تبریز-برق شیراز، ورزشگاه تختی تبریز

شهرداری لنگرود -مس سونگون ورزقان، ورزشگاه شهدای لنگرود

این دیدارها ساعت 14و 30 دقیقه آغاز می‌شود

صنعت نوین آبادان -شهرداری دزفول، ورزشگاه پیروز آبادان

فولاد نوین اهواز -شهرداری جویبار، ورزشگاه اختصاصی فولاد اهواز

کارگر بنه گز بوشهر-هوردادرایان کرمان، ورزشگاه شهدای تنگستان

ملی‌حفاری اهواز-کاسپین قزوین، ورزشگاه اختصاصی نفت اهواز

نفت امیدیه-پیام وحدت مشهد، ورزشگاه نفت یک امیدیه

گاز فجر جم بوشهر-شهرداری اراک، ورزشگاه تختی جم

این دیدارها ساعت 14 و 45 دقیقه آغاز می‌شود


هفته بیستم

دوشنبه 12 اسفند ماه

پیام وحدت مشهد-گاز فجر جم بوشهر، ورزشگاه تختی مشهد، ساعت 14

برق شیراز-فولاد نوین اهواز، ورزشگاه اختصاصی برق شیراز

شهرداری جویبار، کارگر بنه گز بوشهر، ورزشگاه سراج کلا جویبار

هورداد رایان کرمان-شهرداری اردبیل، ورزشگاه شهرداری کرمان

کاسپین قزوین-پیام صنعت آمل، ورزشگاه سردار آزادگان قزوین

سپیدرود رشت-نفت امیدیه، ورزشگاه سردار جنگل رشت

شهرداری اراک-اتکا گلستان، ورزشگاه 5 مرداد اراک

این دیدارها ساعت 14 و 30 دقیقه آغاز می‌شود

خلخال دشت اردبیل-ماشین‌سازی تبریز، ورزشگاه تختی خلخال

مس سونگون ورزقان-صنعت نفت نوین آبادان، ورزشگاه تختی تبریز

شهرداری تبریز-ملی‌حفاری اهواز، ورزشگاه اختصاصی شهرداری تبریز

این دیدارها ساعت 14 و 45 دقیقه آغاز می‌شود

شهرداری دزفول-صنعت ساری ورزشگاه مجدیان دزفول

کارون اهواز-میناب‌طیور هرمزگان، ورزشگاه تختی اهواز

پرسپولیس گناوه-بهمن شیراز، ورزشگاه سراجی گناوه

این دیدارها ساعت 15 آغاز می‌شود.
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: جمعه 11 بهمن 1392 17:34