تبلیغات
هواداران پیام خراسان - پیکار بیست و سوم...
هواداران پیام خراسان www.payamkhorasan.mihanblog.com

پیکار بیست و سوم...

شنبه 9 فروردین 1393 23:21

نویسنده : مهدى مرتضوى

هفته بیست و سوم

18فروردین 1393

ساعت 14:30

ورزشگاه نفت اهواز

ملی حفاری اهواز-پیام وحدت خراسان

                                                               


دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: شنبه 9 فروردین 1393 23:42