تبلیغات
هواداران پیام خراسان - اعلام برنامه بازی های پیام در مسابقات لیگ دسته دوم
هواداران پیام خراسان www.payamkhorasan.mihanblog.com

اعلام برنامه بازی های پیام در مسابقات لیگ دسته دوم

جمعه 17 مهر 1394 14:38

نویسنده : مصطفى رحمتى
ارسال شده در: لیگ دسته دوم ، برنامه بازی ها و نتایج ،

هفته دوم- چهارشنبه 22 مهر 94
پیام وحدت خراسان رضوی – خلخال دشت خلخال-ورزشگاه آزادی کاشمر- ساعت 15

هفته سوم- چهار شنبه 29 مهر 94
شهرداری ارومیه – پیام وحدت خراسان رضوی – ورزشگاه تختی ارومیه - ساعت 16

هفته چهارم چهارشنبه 6 آبان 94
پیام وحدت خراسان رضوی – توسعه کیش- وزشگاه آزادی کاشمر- ساعت 14:45

برنامه رقابتهای فوق به شرح زیر است:
هفته اول - چهارشنبه 15 مهر 94
شهرداری بندرعباس – نیروزی زمینی تهران-ساعت 15-ورزشگاه تختی بندرعباس
نسل ابومسلم مشهد – شهرداری جویبار-ساعت 15-ورزشگاه تختی مشهد
کارا شیراز- نفت و گازگچساران-ساعت 15:15-ورزشگاه شهید حاجی پور سعادت شهر
 صنعت ساری – پیام وحدت خراسان رضوی-ساعت 15:15-ورزشگاه شهدا ساری
شهرداری کاشان (آراد اصفهان) – شهرداری زنجان –ساعت 15:30-ورزشگاه امیرکبیر کاشان
پارس جنوبی جم – ماهان شوشتر-ورزشگاه تختی جم-ساعت 15:30
بادران تهران (ایرانجوان خورموج) – کیمیا فرایند  (خونه به خونه بابل) تهران-ساعت 15:30-ورزشگاه کارگران تهران 
مقاومت تهران – کاسپین قزوین-ورزشگاه سرداران شمیران-ساعت 15:30 
استقلال آبی ب تهران – نفت امیدیه-ساعت 15:30-ورزشگاه هویزه تهران 
اکسین البرز (شهرداری دزفول) –آینده سازان (هامون سازه زاهدان) شیراز-انقلاب کرج-ساعت 15:30
شهرداری بوشهر (تربیت ایلام)-فولاد نوین اهواز-ورزشگاه بهشتی بوشهر-ساعت 15:30
شهرداری ماهشهر – تربیت نوین یزد-ورزشگاه شهدا ماهشهر-ساعت 15:45
نفت نوین آبادان – هف سمنان-ورزشگاه تختی آبادان-ساعت 15:45
رهپویان رضوانشهر – شهرداری ارومیه-ورزشگاه معلم رضوانشهر-ساعت 15:45
سپیدرود رشت – الوند همدان-ورزشگاه عضدی رشت-ساعت 15:45
خلخال دشت خلخال – توسعه کیش-ورزشگاه تختی خلخال-ساعت 15:45
شهرداری تبریز- کارگر بنه گز-ورزشگاه اختصاصی شهرداری تبریز-ساعت 16
راهیان کرمانشاه – شهرداری کامیاران-ورزشگاه متعاقبا اعلام می شود-ساعت 16
بعثت کرمانشاه-کارون اهواز-ورزشگاه 15 خرداد کرمانشاه-ساعت 16
پنجشنبه 16 مهر94
ملی پوشان تبریز – پرسپولیس گناوه-ورزشگاه تختی تبریز-ساعت 16

هفته دوم- چهارشنبه 22 مهر 94

پیام وحدت خراسان رضوی – خلخال دشت خلخال-ورزشگاه آزادی کاشمر- ساعت 15
توسعه کیش – شهرداری ارومیه-ورزشگاه المپیک کیش-ساعت 15:15
هف سمنان – نسل ابومسلم مشهد-ورزشگاه تختی سمنان-ساعت 15:15
شهرداری جویبار – کارا شیراز-ورزشگاه سراج کلا جویبار-ساعت 15:15
آینده سازان (هامون سازه زاهدان ) شیراز – شهرداری کاشان (آراد اصفهان)-ورزشگاه شهید حاجی پور سعادت شهر –ساعت 15:15
تربیت نوین یزد – شهرداری  کامیاران-ورزشگاه پاک نژاد یزد-ساعت 15:15
کارگر بنه گز – پارس جنوبی جم-ورزشگاه شهدای اهرم- ساعت 15:30
کیمیا فرایند (خونه به خونه مازندران) تهران – شهرداری ماهشهر-ورزشگاه اتکا تهران - ساعت 15:30
نیروی زمینی تهران – پرسپولیس گناوه-ورزشگاه شهدای نزاجای تهران –ساعت 15:30
استقلال آبی ب تهران – مقاومت تهران-ورزشگاه هویزه تهران - ساعت 15:30
نفت و گاز گچساران – کاسپین قزوین—ورزشگاه شهدای نفت گچساران- ساعت 15:30
نفت امیدیه – نفت نوین آبادان-ورزشگاه نفت1 امیدیه- ساعت 15:45
سپید رود رشت – رهپویان رضوانشهر-ورزشگاه عضدی رشت- ساعت 15:45
الوند همدان – شهرداری بوشهر (تربیت ایلام)-ورزشگاه حاجی بابایی همدان- ساعت 15:45
فولاد نوین اهواز – صنعت ساری-ورزشگاه اختصاصی فولاد- ساعت 15:45
کارون اهواز –اکسین البرز ( شهرداری دزفول)-ورزشگاه تختی اهواز- ساعت 15:45
شهرداری زنجان - شهرداری بندرعباس-ورزشگاه 15 خرداد زنجان-ساعت 15:45
ماهان شوشتر – بادران ( ایران جوان خورموج) تهران-ورزشگاه تختی شوشتر-ساعت 15:45
بعثت کرمانشاه – ملی پوشان تبریز-ورزشگاه 15 خرداد کرمانشاه –ساعت 16
شهرداری تبریز – راهیان کرمانشاه-ورزشگاه اختصاصی شهرداری تبریز-ساعت 16 

هفته سوم- چهار شنبه 29 مهر 94
مقاومت تهران –نفت و گاز گچساران-ورزشگاه سرداران شمیران-ساعت 15:30 
رهپویان رضوانشهر- توسعه کیش-ورزشگاه معلم رضوانشهر –ساعت 15:45
ملی پوشان تبریز- نیروی زمینی تهران –ورزشگاه تختی تبریز-ساعت 16
راهیان کرمانشاه – تربیت نوین یزد-ورزشگاه متعاقبا اعلام می شود-ساعت 16
شهرداری بندر عباس – آینده سازان (هامون سازه زاهدان )شیراز –ساعت 15 –ورزشگاه تختی بندرعباس
نسل ابومسلم مشهد – نفت امیدیه-ورزشگاه تختی مشهد-ساعت 15
کارا شیراز – هف سمنان-ورزشگاه شهید حاجی پور سعادت شهر-ساعت 15:15
صنعت ساری – الوند همدان-ورزشگاه شهدای ساری-ساعت 15:15
 پرسپولیس گناوه – شهرداری زنجان-ورزشگا ه سراجی گناوه – ساعت 15:30
شهرداری کاشان  (آراد اصفهان)- کارون اهواز- ورزشگاه امیر کبیر کاشان – ساعت 15:30
پارس جنوبی جم – شهرداری تبریز- ورزشگاه تختی جم – ساعت 15:30
بادران تهران(ایران جوان خورموج)  –کارگربنه گز- ورزشگاه کارگران تهران - ساعت 15:30
کاسپین قزوین – شهرداری جویبار- ورزشگاه رجایی قزوین - ساعت 15:30
اکسین البرز (شهرداری دزفول) – بعثت کرمانشاه – ورزشگاه انقلاب کرج - ساعت 15:30
شهرداری بوشهر (تربیت ایلام) – سپید رود رشت – ورزشگاه بهشتی بوشهر- ساعت 15:30
شهرداری ماهشهر – ماهان شوشتر-  ورزشگاه شهدای ماهشهر- ساعت 15:45
نفت نوین آبادان – استقلال آبی ب تهران – ورزشگاه تختی1 آبادان - ساعت 15:45
خلخال دشت خلال – فولاد نوین اهواز-  ورزشگاه تختی خلخال – ساعت 15:45
شهرداری ارومیه – پیام وحدت خراسان رضوی – ورزشگاه تختی ارومیه - ساعت 16
شهرداری کامیاریان – کیمیا فرایند(خونه به خونه بابل) تهران – ورزشگاه آزادی کامیاران - ساعت 16

هفته چهارم - سه شنبه 5 آبان94
نفت نوین آبادان – مقاومت تهران – ورزشگاه تختی 1 آبادان – ساعت 15:30
شهرداری تبریز – بادران ( ایرانجوان خورموج) تهران - ورزشگاه اختصاصی شهرداری تبریز- ساعت 15:45
چهارشنبه 6 آبان 94
پیام وحدت خراسان رضوی – توسعه کیش- وزشگاه آزادی کاشمر- ساعت 14:45
آینده سازان(هامون سازه زاهدان) شیراز- پرسپولیس گناوه- ورزشگاه شهید حاجی پور سعادت شهر- ساعت 15 
هف سمنان – کاسپین قزوین – ورزشگاه تختی سمنان – ساعت 15
شهرداری جویبار- نفت و گاز گچساران – ورزشگاه سراج کلا جویبار- ساعت 15
پارس جنوبی جم – راهیان کرمانشاه- ورزشگاه تختی جم – ساعت 15:15
کیمیا فرایند(خونه به خونه بابل) تهران – تربیت نوین یزد – ورزشگاه اتکا تهران - ساعت 15:15
کارگر بنه گز –شهرداری ماهشهر- ورزشگاه شهدای اهرم - ساعت 15:15
استقلال آبی ب تهران – نسل ابومسلم مشهد- ورزشگاه هویزه تهران - ساعت 15:15
شهرداری بوشهر (تربیت ایلام) – رهپویان رضوانشهر- ورزشگاه بهشتی بوشهر - ساعت 15:15
اکسین البرز(شهرداری دزفول) – ملی پوشان تبریز- ورزشگاه انقلاب کرج - ساعت 15:15 
سپید رود رشت – صنعت ساری – ورزشگاه عضدی رشت - ساعت 15:30
فولاد نوین اهواز – شهرداری ارومیه- ورزشگاه اختصاصی فولاد اهواز - ساعت 15:30 
الوند همدان – خلخال دشت خلخال- ورزشگاه  حاجی بابایی همدان - ساعت 15:30
ماهان شوشتر – شهرداری کامیاران- ورزشگاه تختی شوشتر - ساعت 15:30 
کارون اهواز – شهرداری بندرعباس- ورزشگاه تختی اهواز - ساعت 15:30
شهرداری زنجان – نیروی زمینی تهران- ورزشگاه پانزده خرداد زنجان - ساعت 15:30
نفت امیدیه – کارا شیراز- ورزشگاه نفت1 امیدیه - ساعت 15:30
بعثت کرمانشاه – شهرداری کاشان (آراد اصفهان) – ورزشگاه پانزده خرداد کرمانشاه – ساعت 15:45


دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: برنامه بازی ،
آخرین ویرایش: شنبه 18 مهر 1394 14:53