تبلیغات
هواداران پیام خراسان - نبرد هفتم،سبزپوشان به دنبال اولین برد خانگی
هواداران پیام خراسان www.payamkhorasan.mihanblog.com

نبرد هفتم،سبزپوشان به دنبال اولین برد خانگی

دوشنبه 25 آبان 1394 13:30

نویسنده : مصطفى رحمتى
ارسال شده در: لیگ دسته دوم ، برنامه بازی ها و نتایج ،

  هفته هفتم لیگ دسته دوم فصل 95-1394

پیام وحدت خراسان - الوند همدان

       
دوشنبه 25 آبان ماه  94

ورزشگاه آزادی کاشمر

ساعت 14:00

به امید پیروزی سبزپوشان خراسانی
هفته هفتم  25 آبان
پیام وحدت کاشمر- الوند همدان14:00 -آزادی کاشمر
شهرداری جویبار- نفت امیدیه 14:00 -سراج کلا جویبار
شهرداری بندر عباس- شهرداری کاشان 14:00 - تختی بندر عباس
کارا شیراز- نسل ابومسلم مشهد 14:00 - بعثت شیراز
توسعه کیش- سپیدرود رشت 14:00 - المپیک کیش
نفت و گاز گچساران- استقلال آبی ب تهران 14:15 شهداء نفت-گچساران
مقاومت تهران- هف سمنان 14:15 -نام ورزشگاه متعاقبا اعلام میگردد-
نیروی زمینی تهران- بعثت کرمانشاه 14:15 - شهداء نزاجا-تهران
یاران غدیر هشتگرد- کارون اهواز 14:15 - انقلاب کرج
پرسپولیس گناوه- اکسین البرز 14:15 هفتم سراجی گناوه
کاسپین قزوین- نفت نوین آبادان 14:15 - سردار آزادگان قزوین
رهپویان رضوانشهر- فولاد نوین اهواز 14:30 - معلم رضوانشهر
خلخال دشت رضوانشهر- صنعت ساری 14:30 - تختی خلخال
شهرداری ارومیه- شهرداری بوشهر 14:30 - تختی ارومیه
ملی پوشان تبریز- آینده سازان برق جدید شیراز  14:30 هفتم تختی تبریز

چهارشنبه 27/8/1394
تربیت نوین یزد- شهرداری تبریز 14:00- نصیری یزد
کیمیا فرآیند تهران- کارگر بنه گز 14:15 - اتکا تهران
شهرداری ماهشهر- بادران تهران 14:30 - شهدا ماهشهر
شهرداری کامیاران- پارس جنوبی جم 14:30 - آزادی کامیاران
سردار بوکان- ماهان شوشتر 14:30 - خاتم الانبیا بوکان
هفته هشتم اول آذر
نسل ابومسلم مشهد- کاسپین قزوین 14:00 تختی مشهد
صنعت ساری- شهرداری ارومیه 14:00 - شهدا ساری
شهرداری بندر عباس- ملی پوشان تبریز 14:00 - تختی بندر عباس
کارا شیراز- مقاومت تهران 14:00 - بعثت شیراز
شهرداری کاشان - پرسپولیس گناوه 14:00 - امیر کبیر کاشان
استقلال آبی ب تهران- شهرداری جویبار 14:15 - هویزه تهران
اکسین البرز- نیروی زمینی تهران 14:15 - انقلاب کرج
بعثت کرمانشاه- یاران غدیر هشتگرد 14:20 - 15 خرداد کرمانشاه
نفت نوین آبادان - نفت و گاز گچساران 14:20 - تختی آبادان
سپیدرود رشت- پیام وحدت کاشمر 14:20 - عضدی رشت
خلخال دشت خلخال- رهپویان رضوانشهر 14:20 - تختی خلخال
شهرداری بوشهر- توسعه کیش 16:00 بهشتی بوشهر
نفت امیدیه- هف سمنان 14:20   نفت1 امیدیه خوزستان
کارون اهواز- آینده سازان برق جدید شیراز 14:20 تختی اهواز
الوند همدان- فولاد نوین اهواز 14:20 - حاجی بابایی همدان
بادران تهران- شهرداری کامیاران 14:15 - کارگران تهران
پارس جنوبی جم- تربیت نوین یزد 14:15 - تختی جم بوشهر
شهرداری ماهشهر- سردار بوکان 14:20 - شهدا ماهشهر
شهرداری تبریز-  کیمیا فرآیند تهران 14:20 - اختصاصی شهرداری تبریز
کارگر بنه گز – ماهان شوشتر 14:15 - شهدای بنه گز بوشهر

هفته نهم 8 آذر
پیام وحدت کاشمر-شهرداری بوشهر 13:45- آزادی کاشمر خراسان رضوی
شهرداری جویبار- نفت نوین آبادان 14:00 سراجکلا جویبار
هف سمنان-استقلال آبی ب تهران 14:00 تختی سمنان
آینده سازان برق جدید شیراز- بعثت کرمانشاه 14:00 حاجی پور سعادت شهر
توسعه کیش- صنعت ساری 14:00 المپیک کیش
نفت و گاز گچساران- نسل  ابوسلم مشهد 14:00 شهدا نفت گچساران
مقاومت تهران- نفت امیدیه 14:00 -ورزشگاه متعاقبا اعلام میگردد
نیروی زمینی تهران – شهرداری کاشان 14:00 شهداء نزاجا تهران
یاران غدیر هشتگرد- اکسین البرز 14:00 انقلاب کرج
کاسپین قزوین- کارا شیراز 14:00 نهم سردار آزادگان قزوین
پرسپولیس گناوه- شهرداری بندر عباس 14:00 سراجی گناوه
رهپویان رضوانشهر- الوند همدان 14:00 معلم رضوانشهر
فولاد نوین اهواز- سپید رود رشت 14:15 اختصاصی فولاد اهواز
ملی پوشان تبریز- کارون اهواز 14:15 تختی تبریز
شهرداری ارومیه- خلخال دشت خلخال 14:15 تختی ارومیه

دوشنبه 9/9/1394
تربیت نوین یزد- بادران تهران 14:00 نصیری یزد یزد
کیمیا فرآیند تهران- پارس جنوبی جم 14:00 نهم اتکا تهران
شهرداری کامیاران- شهرداری ماهشهر 14:00 نهم آزادی کامیاران

سه شنبه10/9/1394
سردار بوکان- کارگر بنه گز 14:00 نهم خاتم الانبیا بوکان
ماهان شوشتر- شهرداری تبریز 14:15 نهم متعاقبا اعلام می گردد

هفته دهم 15 آذر
پیام وحدت کاشمر- صنعت ساری 13:45 آزادی کاشمر
هف سمنان- نفت نوین آبادان 13:45 تختی سمنان
شهرداری جویبار- نسل ابومسلم مشهد 13:45 سراج کلا جویبار
توسعه کیش- خلخال دشت خلخال 13:45 المپیک کیش
آینده سازان برق جدید شیراز-اکسین البرز 13:45 حاجی پور سعادت شهر
نفت و گاز گچساران-کارا شیراز 14:00 شهدا نفت گچساران
نیروی زمینی تهران- شهرداری بندر عباس 14:00 شهدا نزاجا تهران
کیمیا فرآیند تهران- بادران تهران 14:00 اتکا تهران
یاران غدیر هشتگرد- شهرداری کاشان 14:00 انقلاب کرج
کاسپین قزوین- مقاومت تهران 14:00 سردار آزادگان قزوین
پرسپولیس گناوه- ملی پوشان تبریز 14:00 سراجی گناوه
کارون اهواز- بعثت کرمانشاه 14:15 تختی اهواز
نفت امیدیه- استقلال آبی ب تهران 14:15 نفت1 امیدیه
فولاد نوین اهواز- شهرداری بوشهر  14:15 اختصاصی فولاد اهواز
الوند همدان- سپید رود رشت 14:15 حاجی بابایی همدان
شهرداری ارومیه- رهپویان رضوانشهر 14:15 تختی ارومیه

دوشنبه 16/9/1394
تربیت نوین یزد- شهرداری ماهشهر 13:45 نصیری یزد
ماهان شوشتر-پارس جنوبی جم 14:15 -نام ورزشگاه متعاقبا اعلام می گردد
شهرداری کامیاران-سردار بوکان 14:15 - آزادی کامیاران

سه شنبه17/9/1394
کارگر بنه گز-شهرداری تبریز 14:00 -شهدای بنه گز-بوشهر

هفته یازدهم دی ماه
نسل ابومسلم مشهد- هف سمنان 14:00 یازدهم تختی مشهد

دوشنبه 7/10/1394
شهرداری بندر عباس- یاران غدیر هشتگرد 14:00 یازدهم تختی بندرعباس
صنعت ساری- فولاد نوین اهواز 14:00- شهداء ساری
کارا شیراز- شهرداری جویبار 14:00-حاجی پور سعادت شهر
مقاومت تهران- استقلال آب ب  تهران 14:00 -ورزشگاه  متعاقبا اعلام میگردد تهران
بادران تهران- ماهان شوشتر 14:00-کارگران  تهران تهران
شهرداری کاشان - آینده سازان برق جدید 14:00-امیر کبیر کاشان
اکسین البرز- کارون اهواز 14:00 انقلاب کرج البرز
پارس جنوبی جم- کارگر بنه گز 14:00-تختی جم بوشهر
پرسپولیس گناوه- نیروی زمینی تهران 14:00 -سراجی گناوه
رهپویان رضوانشهر- سپیدرودرشت 14:00-معلم رضوانشهر
کاسپین قزوین - نفت و گاز گچساران 14:00-سردار آزادگان قزوین
شهرداری ارومیه –توسعه کیش 14:15-تختی ارومیه
شهرداری ماهشهر-کیمیا فرآیند تهران 14:15-شهدا ماهشهر
نفت نوین آبادان- نفت امیدیه 14:15-تختی آبادان
سردار بوکان-شهرداری تبریز 14:15 خاتم الانبیا-بوکان
خلخال دشت خلخال-پیام وحدت کاشمر 14:15-تختی خلخال
شهرداری کامیاران-تربیت نوین یزد 14:15-آزادی کامیاران
ملی پوشان تبریز- بعثت کرمانشاه 14:15-تختی تبریز

دوشنبه 7/10/1394
 شهرداری بوشهر- الوند همدان 16:00- بهشتی بوشهر

هفته دوازدهم 14 دی ماه
پیام وحدت کاشمر- شهرداری ارومیه 14:00 آزادی کاشمر
هف سمنان- کارا شیراز 14:15-تختی سمنان سمنان
شهرداری جویبار- کاسپین قزوین 14:15-سراجکلا جویبار
تربیت نوین یزد- سردار بوکان 14:15 -نصیری یزد

دوشنبه 14/10/1394
آینده سازان برق جدید شیراز- شهرداری بندر عباس 14:15 حاجی پور سعادت شهر
توسعه کیش- رهپویان رضوانشهر 14:15 المپیک کیش
کیمیا فرآیند تهران- شهرداری کامیاران 14:15 اتکا تهران
استقلال آبی ب تهران- نفت نوین آبادان 14:15-هویزه تهران
نیروی زمینی تهران- ملی پوشان تبریز  14:15-شهدا نزاجا تهران
یاران غدیر هشتگرد- پرسپولیس گناوه 14:15-انقلاب کرج
نفت و گاز گچساران- مقاومت تهران 14:15-شهدا نفت گچساران
کارگر بنه گز- بادران تهران 14:15-شهدای بنه گز-بنه گز
سپیدرود رشت- شهرداری بوشهر-14:15-عضدی رشت
الوند همدان- صنعت ساری 14:15 -حاجی بابایی همدان
فولاد نوین اهواز- خلخال دشت خلخال-14:15-اختصاصی فولاد  اهواز
نفت امیدیه- نسل ابومسلم مشهد 14:15 -ن فت1 امیدیه
ماهان شوشتر- شهرداری ماهشهر 14:15 - متعاقبا اعلام می گردد
کارون اهواز- شهرداری کاشان 14:15-تختی اهواز
بعثت کرمانشاه- اکسین البرز 14:15-15 خرداد  کرمانشاه
شهرداری تبریز- پارس جنوبی جم 14:15-اختصاصی شهرداری تبریز

هفته سیزدهم 21 دی ماه
نسل ابومسلم مشهد- استقلال آبی ب تهران 14:00-تختی مشهد
صنعت ساری-سپیدرود رشت 14:15 شهدا ساری
شهرداری بندر عباس- کارون اهواز 14:15-تختی بندرعباس
توسعه کیش- پیام وحدت کاشمر 14:15-المپیک کیش
کارا شیراز- نفت امیدیه 14:15-بعثت شیراز
تربیت نوین یزد- کیمیا فرایند تهران 14:15-نصیری یزد
نفت و گاز گچساران- شهرداری جویبار 14:15 - شهداء نفت گچساران
مقاومت تهران- نفت نوین آبادان 14:15-ورزشگاه متعاقبا اعلام میگردد
بادران تهران- شهرداری تبریز 14:15 کارگران تهران
نیروی زمینی تهران- یاران غدیر هشتگرد 14:15-شهدا نزاجا تهران
شهرداری کاشان -  بعثت کرمانشاه- 14:15- امیر کبیرکاشان
کاسپین قزوین- هف سمنان 14:15 سردار آزادگان قزوین
رهپویان رضوانشهر- شهرداری بوشهر-14:15-معلم رضوانشهر
پرسپولیس گناوه- آینده سازان برق جدید شیراز-14:15-سراجی گناوه
شهرداری ماهشهر- کارگر بنه گز 14:15-شهداء ماهشهر
خلخال دشت خلخال- الوند همدان-14:15 تختی خلخال
شهرداری کامیاران- ماهان شوشتر-14:15 آزادی کامیاران
سردار بوکان- پارس جنوبی جم 14:15 خاتم الانبیا بوکان
ملی پوشان تبریز- اکسین البرز 14:15- تختی تبریز
شهرداری ارومیه- فولاد نوین اهواز-14:15 تختی ارومیه

 

دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: دوشنبه 25 آبان 1394 16:30